Reiki en Covid-19

Foto Copyright © The Healing Flame

Gedurende deze moeilijke periode voelen we ons vaak opgesloten. Als Reikibeoefenaar kun je dan toch nog veel doen voor jezelf en je omgeving. Ik denk daarbij aan de volgende mogelijkheden. Geef jezelf dagelijks Reiki. Zend Reiki op afstand naar je geliefden, de mensen in je directe omgeving, naar de zwakkeren in de samenleving, de ouderen, de bio-industrie en de wereld. Reiki-energie is in staat om het immuunsysteem te versterken en genezing te ondersteunen. Het is een prima tijd om te mediteren. Zo kun je toch bijdragen aan een positieve verandering van jezelf en je omgeving.

Zie ook: “Stilstaan bij de lockdown

 

Waardevolle citaten

De oorzaak van het lijden in onze samenleving kun je niet gescheiden zien van ons eigen gedrag!

De volgende citaten kun je los van elkaar lezen, maar ook als een geheel zien. Je mag ze ook gebruiken om op te mediteren.

Men zou een levend wezen niet moeten doden, noch laten doden, noch iemand aansporen om het te doden.
Verwond geen levend wezen ‘sterk of zwak’ in deze wereld.

Boeddha

Het eten van vlees verdrijft het waardevolle zaad van mededogen.

Boeddha

Op zijn best is de mens de edelste van alle dieren;
gescheiden van recht en gerechtigheid is hij het minste.

Aristoteles

“Wie niet van het leven houdt verdient het niet.”

Leonardo da Vinci

We zijn allemaal slachtoffers van het geweld dat dieren lijden…
hun bevrijding is ook onze bevrijding.

George Bernard Shaw

We hebben niet twee harten,
één voor dieren en één voor mensen.
We hebben een hart of we hebben er niet een.

Alphonse de Lamartine

Pas wanneer de laatste boom gekapt is,
de laatste beek vergiftigd en
de laatste vis gevangen is,
pas dan zullen jullie inzien,
dat je geld niet kunt eten

Indiaanse Voorspelling

De dieren lijden en hun gejammer vervult de lucht.
De bossen vallen ten prooi aan vernietiging.
De bergen worden opengescheurd voor de metalen die in hun aderen groeien.
En de mens looft en prijst degenen die aan de natuur en aan de mensheid de grootste schade berokkenen.

Leonardo da Vinci

Het is ongelofelijk en schandelijk dat deugdzame mensen noch moralisten hun stem verheffen tegen dierenmishandeling.

Voltaire

Zolang er slachthuizen bestaan zullen er slagvelden zijn.

Leo Tolstoi

De Gedachte wordt tot Woord,
het Woord wordt tot Daad,
de Daad ontwikkelt zich tot Gewoonte,
Gewoonte verhardt zich tot Karakter.
Let dus goed op uw gedachten en hun weg,
laat ze voortkomen uit de liefde,
die uit respect voor alle leven geboren wordt.

Dharma Teaching

De gedachte die uitgesproken kan worden,
is niet de eeuwige gedachte.
De naam die genoemd kan worden,
is niet de eeuwige naam.

Lao Tse

Liefde , vrede en wijsheid!

Gassho

Mikao Usui onderwees een meditatie-techniek die hij Gassho noemde. Het betekent letterlijk handen bij elkaar. Het is een eenvoudige techniek die voor iedereen gemakkelijk uitvoerbaar is.

Probeer de meditatie eerst uit. Na drie dagen weet je wanneer de techniek iets voor je is of niet. Wanneer je na een of twee dagen rusteloos of onprettig voelt is het mogelijk geen techniek die geschikt is voor jou.

Ga zitten met je ogen gesloten en plaats je handpalmen voor je borst tegen elkaar. Vestig je aandacht op de toppen van je middelvingers waar ze elkaar raken. Laat alles los. Komen er tijdens de meditatie gedachten op, observeer ze zonder oordeel en laat ze weer los. Keer dan weer terug met je aandacht bij je vingers. Doe dit voor twintig minuten. Het is de bedoeling dit na het opstaan en voor het slapen gaan dagelijks te doen.

Reiki voor de VS en Noord Korea

Beste Reiki-vrienden,

Laten we iets doen voor de wereldvrede! Wees zo vriendelijk om vanaf vandaag regelmatig Reiki-energie en gebed naar de gespannen situatie tussen de Verenigde Staten en Noord Korea te sturen! Moedig al je Reiki-vrienden aan hetzelfde te doen.