Reiki en Covid-19

Foto Copyright © The Healing Flame

Gedurende deze moeilijke periode voelen we ons vaak opgesloten. Als Reikibeoefenaar kun je dan toch nog veel doen voor jezelf en je omgeving. Ik denk daarbij aan de volgende mogelijkheden. Geef jezelf dagelijks Reiki. Zend Reiki op afstand naar je geliefden, de mensen in je directe omgeving, naar de zwakkeren in de samenleving, de ouderen, de bio-industrie en de wereld. Reiki-energie is in staat om het immuunsysteem te versterken en genezing te ondersteunen. Het is een prima tijd om te mediteren. Zo kun je toch bijdragen aan een positieve verandering van jezelf en je omgeving.

Zie ook: “Stilstaan bij de lockdown

 

Stilstaan bij de lockdown

Foto zaadbol - Copyright © holyfirereiki.nl

Het coronavirus Covid-19 houdt op dit moment de wereld in zijn greep. Er zijn al veel mensen besmet geraakt. Waar komt het vandaan en hoe ga je hiermee om? Wat kunnen we ervan leren? Kunnen we als individu bijdragen aan het voorkomen van nieuwe pandemieën?

Bewustwording en verandering

Covid-19 staat niet op zichzelf en is voorafgegaan aan tientallen andere besmettingsziekten. Dat verspreiding dit keer op een vlees-markt in China is begonnen waar ook wilde dieren verhandeld worden, betekent niet automatisch dat dit een typisch Chinees probleem is.

Bijna alle pandemieën komen voort uit de wijze waarop wij met dieren omgaan. De belangrijkste oorzaak van bijna al deze ziekten, zoals Varkenspest, Gekkekoeienziekte, Vogelgriep, Q-koorts, Sars, Mers, Ebola, HIV en als laatste Covid-19, is de traditie van mensen om dierlijke producten te consumeren. Met name de intensieve bio-industrie is een voedingsbodem voor ziekteverwekkers. Dieren leven hierbij in stallen zo dicht op elkaar gepakt onder zeer erbarmelijke omstandigheden en slechte hygiëne, dat uitbraak en verspreiding van virussen en bacteriën gemakkelijk kan plaatsvinden. De bio-industrie is te grootschalig, waardoor nauwelijks aandacht geboden kan worden aan het welzijn van de dieren. Ook de ontbossing mede veroorzaakt door de bio-industrie en de daarmee gepaard gaande verkleining van de dierlijke habitat, vergemakkelijkt de verspreiding van ziekte-kiemen, omdat wilde dieren hierdoor gedwongen zijn om hun natuurlijke leefgebied te verlaten. Verwacht wordt dat deze zogenaamde zoönosen snel zullen toenemen en dat er nog gevaarlijkere varianten op virussen kunnen ontstaan, wanneer de vraag naar dierlijke producten als vlees en zuivel toe zullen nemen en er niets verandert aan het gedrag bij mensen. Verandering valt nauwelijks te verwachten bij regeringen en de industrie zelf door de economische belangen die ermee gemoeid zijn. Toch zou de landbouw gebaat zijn bij een ingrijpende vernieuwing door een transitie te maken naar veel meer kleinschaligheid, maar vooral ook door veel meer plantaardig voedsel te verbouwen en door veel minder voedsel van dierlijke oorsprong te produceren. Verandering begint vooral ook bij jezelf. Het eten van dierlijke producten vergroot vooral de kans op het veroorzaken van nieuwe pandemieën en heeft ook een enorme negatieve invloed op ons milieu. Met name de vleesindustrie zorgt zoals gebleken steeds voor het herhalen van nieuwe corona infecties. Wil je zelf bijdragen aan een gezondere wereld, laat dan het stukje vlees staan en ga voor een gezond plantaardig dieet.

Tijd voor bezinning

Sinds de lockdown is ons leven ingrijpend veranderd. Intermenselijke contacten en de economie zijn door het virus zwaar onder druk komen te staan. We kunnen onze geliefden vaak niet meer fysiek ontmoeten, en onze banen zijn op de tocht komen te staan, of je bent al zonder werk komen te zitten. Dit dwingt ons om anders te gaan denken. Het is echt een tijd om ons te bezinnen hoe we nu verder kunnen leven zonder dat de beperkingen ons teveel gaan beheersen. Belangrijk is denk ik oog te houden voor wat we met onze planeet hebben gedaan en wat we hiervan kunnen leren. Deze periode is niet alleen negatief maar bied ook nieuwe kansen! We kunnen even stilstaan en we krijgen nu even de mogelijkheid om ons zelf te reflecteren. Moeder Aarde krijgt nu even lucht en de tijd om zich te herstellen!

Zie ook: “Reiki en Covid-19

 

Gassho

Mikao Usui onderwees een meditatie-techniek die hij Gassho noemde. Het betekent letterlijk handen bij elkaar. Het is een eenvoudige techniek die voor iedereen gemakkelijk uitvoerbaar is.

Probeer de meditatie eerst uit. Na drie dagen weet je wanneer de techniek iets voor je is of niet. Wanneer je na een of twee dagen rusteloos of onprettig voelt is het mogelijk geen techniek die geschikt is voor jou.

Ga zitten met je ogen gesloten en plaats je handpalmen voor je borst tegen elkaar. Vestig je aandacht op de toppen van je middelvingers waar ze elkaar raken. Laat alles los. Komen er tijdens de meditatie gedachten op, observeer ze zonder oordeel en laat ze weer los. Keer dan weer terug met je aandacht bij je vingers. Doe dit voor twintig minuten. Het is de bedoeling dit na het opstaan en voor het slapen gaan dagelijks te doen.

Reiki voor de VS en Noord Korea

Beste Reiki-vrienden,

Laten we iets doen voor de wereldvrede! Wees zo vriendelijk om vanaf vandaag regelmatig Reiki-energie en gebed naar de gespannen situatie tussen de Verenigde Staten en Noord Korea te sturen! Moedig al je Reiki-vrienden aan hetzelfde te doen.

De Toekomst van Reiki

William Lee Rand zal in deze video zijn idee over de trend van Reiki in de toekomst uiteenzetten, door eerst een op bewijs gebaseerde geschiedenis te beschrijven. Dit omvat een overzicht van de wijze waarop Usui Sensei, Sensei Hayashi en Takata Sensei Reiki beoefend en onderwezen hebben. Hij zal ook praten over de essentie van Reiki en hoe deze heelkunst een spirituele praktijk kan zijn. Hij zal hier uitleg geven over de wijze waarop hij denkt dat de praktijk van Reiki zich in de toekomst zal ontwikkelen. De rijke inhoud bevat veel belangrijke details en concepten.

Reiki is geen statische heelkunst, maar evolueert zich door de tijd heen naar nieuwere vormen.